M-ENEA

M-enea proiektua bi ideietatik sortzen da, aldi berean biak bultzatuz:

Espazioak Komunitatea sortzen du

Komunitateak Espazioa sortzen du

Bi ideia hauen lemapean, 2014ean M-etxea elkarteak eta bertako lagunak M-enea espazioa moldatzen hasi ginen, baliabide ekonomiko urria eta lortutako materialak aprobetxatuz.

Gaur egun M-eneak, edo M-lekuak, komunitate berri bat sortzen dihardu; M-etxero gehiago, M-lagun gehiago, M-kide gehiago eta M-ibiltari gehiago batuz.

Proiektu-espazio honek ez du M-etxea elkartearen lekua soilik izatea nahi, pertsona ororen eta elkarren artean indartutako sarearen gunea baizik. Bakoitzaren proiektu komunitarioak edo pertsonalak sustatzeko lekua da, genero eta gizarte oztopoei aurre egitea, lankidetzan oinarritutako ikaskuntza, ahalduntzea, auto-ekoizpen eta auto-gestioa, ezagutza eta esperientzia trukatzea eta M-etxeak defendatzen dituen beste hainbat ideia oinarri gisa izanik.

Gerturatu, eta sartu.

.

EL LUGAR DE M

El proyecto M-enea nace a raíz de dos ideas, a la vez que las impulsa:

el Espacio hace la Comunidad

la Comunidad hace el Espacio

Bajo estos dos lemas, la comunidad formada por M-etxea y sus amigxs empezó a modelar el espacio M-enea en 2014, aprovechando los escasos recursos económicos y materiales que conseguíamos lograr.

Hoy en día M-enea, o el lugar de M, está creando a su vez otra comunidad, en la que confluyen más Metxearxs, más aMigxs, más coMpañerxs y más caMinantes.

Este proyecto-espacio no solo quiere ser el lugar de M-etxea, sino el de todas estas personas y de la red que vamos a ir alimentando juntxs. El lugar donde cada unx pueda impulsar proyectos comunitarios o personales, basados en la lucha contra las barreras de género y sociales, el aprendizaje colaborativo, el empoderamiento, la autoproducción y autogestión, el intercambio de conocimientos y experiencias, y los demás principios que defiende M-etxea.

Acércate, y entra.

.

erabilera protokoloa

.

.

.

.

Proiektu hau Donostiako Sustapena eta Europar Batasunaren laguntzarekin garatu da.

Este proyecto ha sido desarrollado con la ayuda de Fomento San Sebastian y de la Unión Europea.

fomento_de_san_sebastian_eu_(1)

UE

.