TAILER M-ETXEA

MUEM-etxeak burutu zuen lehen tailerra arkitekturaren eguneroko erabileraren inguruko ikerketan zentratu zen.
Aukeratutako gaia etxebizitzen erabilera izan zen, bizitzeko espazioa nola erabiltzen den aztertuz: etxeen banaketak eta funtzionamenduak eragiten duen giza baldintzapena aztertu zen, baita gizakiok etxebizitzarekiko dugun erlazio bitala ere. Orain arteko etxebizitza eredu astunari, giza norbanakoaren kondizio aldakor, ezegonkor eta arina kontrajarriko dio M-etxeak. Jaso dugun etxe-antolamendua (sukaldea, logela, jangela…) kolokan jarri nahi du, deseraiki, erabilera generikoez ordezkatu; adibidez garbitasuna, lana, aisia…
Parte-hartzaileek beren bizipen eta esperientziak praktikan jarri zituzten, aldi berean ikertzaile eta praktikatzaile izan ziren. Lehenengo eta behin akzioa garatzen den espaziotik banandu egin zen, erabilerak modu generiko batean definitzeko, edo hobe, GENERORIK GABE, bizitzen den espazioa, okupatu eta erabiltzen den moduen arabera.
Mintegia urriaren 11tik abenduaren 20ra burutu zen. Bertan Zaida Muxí, Txomin Badiola, Alfons Soldevila eta Eleonora Guidottiren hitzaldiak eta kolaborazioak izan ziren.
Arkiektura errealaren hausnarketatik abiatuta, gauzatze materialera iritsi zen. Arkitektura erabat biluztu eta erabilera generikoa identifikaturik azkenean M-etxearen forma lortu zen.

Zenbait galderen inguruan hausnartu zen:
Zergatik ez gara bizitzen hasten eta ez alderantziz? Nola jaso bizitzeko kultura desberdinak? Zergatik da eraikin bat etxebizitza parking bat? Zergatik gela itxi batean kozinatu? Non sor dezaket? Zergatik dago logela handiago bat bainugela nagusi batekin? Noiz maitatu eta noiz egin lo? Zergatik egon behar dute elkarrekin dutxa, konketa eta komunak? Non isolatu naiteke? Zergatik korridorea eta sarrerak ez dute beste funtziorik? Zergatik moldatu behar dut nik etxera eta ez alderantziz?

Eta hemen ondorioak, NOLAKOA DA GENERORIK GABEKO ETXEA?

. Propositiboa da. Ez du lehenetsitako erabilera bakarra, norberaren aukerak posible egiten ditu.
. Erabiltzaile desberdinentzat moldagarria da. Bizi diren pertsonen bilakaerara aldatu daiteke.
. Berdintasun espazioak nabarmentzen dira, jerarkiarik gabe. Demokratikoa da.
. Intimitaterako eta sozializaziorako espazioak ditu. Norbere buruarekin eta besteekin harremanetan izatea baimentzen du.
. Okupatzen duen lekuarekin, ingurugiroarekin elkarrizketan dihardu, baita kondizio kultural, sozial eta materialekin.
. Generoaren etxea da, erabiltzaileen aniztasuna kontuan hartzen du, aktibitateak, sentsazioak eta beharrak. Bertan bakoitza norbera da.

.

TALLER M-ETXEA

El primer taller que organiza M-etxea se centra en una investigación sobre el uso cotidiano de la arquitectura.
El tema elegido para el taller es el uso de la vivienda, estudiando el modo en que se usa el espacio en el que se habita: se analiza la condición humana creada por la distribución y el funcionamiento de la casa, así como la relación vital que las personas tenemos con la vivienda. Al pesado modelo actual M-etxea contrapondrá la condición variable, inestable y leve del individuo. Quiere poner en duda la distribución que hemos heredado (cocina, habitación, comedor…), deconstruir, para sustituirlo por una identificación de uso de un modo genérico, como por ejemplo, higiene, trabajo, ocio…
Lxs participantes aplican sus vivencias y experiencia como usuarixs de modo que sean al mismo tiempo lxs que analicen y lxs que prueben las ideas que se desarrollen, siendo este, el uso y lx usuarix. Se desconecta en un primer momento del espacio en el que se desarrolla, para definir las necesidades de un modo genérico, o mejor SIN GÉNERO, según los modos en los que se ocupa y utiliza el espacio en el que se habita.
El seminario se lleva a cabo desde el 11 de octubre hasta el 20 de diciembre, y cuenta a lo largo de todo su desarrollo con las charlas y la colaboración de  Zaida Muxí, Txomin Badiola, Alfons Soldevila, Eleonora Guidotti.
Partiendo de la reflexión de la arquitectura real, se llega a la realización material. Después de desnudar completamente la arquitectura e identificar los usos genéricos finalmente se le da una forma a M-etxea.

Se proponen varias preguntas:
Por qué no empezamos a vivir y dejamos de 
invertir? Cómo albergar diferentes culturas del habitar? Por qué un edificio es un parking de viviendas? Por qué cocinar encerradxs? Dónde creo? Por qué hay un dormitorio más grande, con baño
 “principal”?
 Cuándo amar y cuándo dormir? Por qué ducha, wc y lavabo han de estar juntos? 
Dónde me aíslo? Por qué un pasillo y un vestíbulo son sólo eso? Por qué he de amoldarme a la casa y no a la inversa?
 
Y aquí las conclusiones, COMO ES UNA CASA SIN GÉNERO?

. Es propositiva. No impone un uso predeterminado, posibilita las elecciones personales.
. Es adaptable a diferentes usuarixs. Es alterable por el devenir de las personas que la habitan.
. Se caracteriza por espacios igualitarios, sin jerarquías. Es democrática.
. Tiene espacios para la intimidad, intermedios, y para la socialización. Permite relacionarse consigo mismx y con los demás.
. Dialoga con el lugar que ocupa, con las condiciones medioambientales, culturales, sociales, materiales.
. Es la casa del género, tiene en cuenta la diversidad de usuarixs, actividades, sensaciones y requerimientos. En ella cada quien es.

.
M_Etxea heriz camarero ajuria lopez gurrutxaga_1M_Etxea heriz camarero ajuria lopez gurrutxaga_2M_Etxea heriz camarero ajuria lopez gurrutxaga_3M_Etxea heriz camarero ajuria lopez gurrutxaga_4M_Etxea heriz camarero ajuria lopez gurrutxaga_5

.