AACC PASAIA 2010

AAKK

“ARKITEKTURA KOLEKTIBOAK” 3. TOPAKETA PASAIAN

“Arkitektura Kolektiboak” hiri inguruneen eraikuntza parte-hartzailea bultzatzen duen pertsona eta kolektibo sare bat da. 2007an sortu zen eta urtero Estatu Espainiarreko hiri desberdin batean topaketak ospatzen dira, sarea indartzeko helburuarekin. Kolektibo, lurralde eragile eta hiritargoaren arteko harremanak sendotu eta arkitektura egiteko modu desberbin eta alternatibo bat bultzatzen da.

Topaketen helburua jatorri desberdinetako hiritar, profesional eta giza eragileak biltzea da. Artea eta arkitektura oinarri gisa ditugula, hiriaren eraikuntza eta kudeaketaren inguruan pentsatu eta eztabaidatu ohi da. Jardunaldietan aurkezpenak, tailer praktikoak, proiektuen esposaketa, erreferentzien trukaketa eta abar egiten dira. Ekimen hauek bestelako proiektuak garatzeko ere erabiltzen ditugu: espazio publikoen ekipamendu edo etxebizitza tipologia berrien eraikuntza eta saiakerak, edo erabilerarik gabeko espazio baten birziklapena esaterako.

Besteak beste, auzo-langintza, irakaskuntza, artea, ekologia, pentsamendua, arkitektura, kultura kudeaketa, kooperatibismoa, etxebizitza eta teknologia berrien esparruetatik datozen kolektiboek hartzen dute parte bertan.

Hirugarren topaketa Pasaian ospatu zen. M-etxea, Lur PaisajistakRecetas UrbanasStraddle3, Arantxa Mendiharat eta Jaizkibia izan ziren antolatzaile nagusiak eta Hiria KolektiboaTodo por la PraxisHackitecturaArteleku eta beste 40 kolektibo baino gehiagok lagundu zuten.

Topaketa Ziriza pabiloi industrialean burutu zen, Pasaiako portuan (Gipuzkoa) kokatua, ekainak 19tik 25era. Hala ere astebete lehenago hasi ziren prestaketa tailerrak, eta zenbait hilabete lehenago pabiloiaren atondura eta egokitze lanak.

Topaketaren ardatz nagusiak eraikinaren erabilera posibleen eta gestioaren inguruko hausnarketa Ziriza kultur eta produkzio artistikoko zentro bihurtzeko, Pasaiako badiaren etorkizun urbanistikoa eta sareko kolektiboen arteko sinergien sorrera izan ziren. Topaketa hiru zatitan egituratu zen: goizez kolektiboen aurkezpenak, 13 lantegi baino gehiago arratsaldez eta kultur ekintzak gauez. 

.

AACC PASAIA 2010

3° ENCUENTRO DE “ARQUITECTURAS COLECTIVAS” EN PASAIA

“Arquitecturas Colectivas” es una red de personas y colectivos que promueven la construcción participativa del entorno urbano. AACC nace en 2007 y cada año organiza un encuentro en una ciudad diferente del territorio español, con el objetivo de fortalecer la red, es decir las relaciones entre colectivos, agentes del territorio y ciudadanía, y promover una manera de hacer arquitectura diferente y alternativa a la oficial.

El objetivo del encuentro es juntar ciudadanía, profesionales y agentes sociales de diversa procedencia, para que conceptos como arte y arquitectura se utilizan como recurso para pensar y debatir sobre la construcción y gestión participativa del entorno urbano. Se celebran presentaciones, talleres prácticos, exposición de proyectos, intercambio de referencias, etc. Se aprovecha para construir y ensayar prototipos de equipamiento de espacio público o de nuevas tipologías de vivienda o para reciclar espacios en desuso.

Los colectivos participantes proceden, entre otros de los campos del asociacionismo urbano, educación, arte, ecología, pensamiento, arquitectura, gestión cultural, cooperativismo, vivienda y nuevas tecnologías. 

El tercer encuentro se realiza en Pasaia y es organizado por M-etxea, Lur Paisajistak, Recetas Urbanas, Straddle3, Arantxa Mendiharat y Jaizkibia, con la colaboración de Hiria Kolektiboa, Todo por la Praxis, Hackitectura, Arteleku y más de 40 colectivos. 

El encuentro se celebra en la nave industrial Ziriza, situada en terrenos del puerto de Pasaia, en Gipuzkoa, del 19 al 25 de Julio, aunque la semana previa se da inicio a varios de los talleres preparatorios y meses antes se acomete el trabajo de acondicionamiento de la nave.

Los ejes del encuentro han sido la reflexión sobre el posible uso y gestión participativa del edificio Ziriza como centro cultural y de producción artística, el análisis del futuro urbanístico de la bahía de Pasaia y la creación de sinergias entre colectivos de la red. El encuentro se ha estructurado en tres partes: presentaciones de colectivos por las mañanas, más de 13 talleres por las tardes y actividades culturales por las noches.

.

DOSSIERRA . DOSSIER .

DOSSIER laburra . DOSSIER resumido .

.

PROGRAMA .

. EGUTEGIA + ORDUTEGIA . CALENDARIO + HORARIO .

.

. BUKAERAKO AKTA . ACTA FINAL .

.

.

. BIDEO GEHIAGO . MÁS VIDEOS .

.

.

. ARGAZKI GEHIAGO . MÁS FOTOS .

. Aurretiko egoera . Estadio previo .

. Espazioaren eraldaketa eta okupazio prozesua . Transformación general y ocupación del edificio .

Komun sikuaren eraikuntza . Construcción del baño seco .

. Kupularen eraikuntza . Construcción de la cúpula .

. Antolakuntza prozesua eta azken asanblada . Proceso organizativo y asamblea final .

. Hitzaldi eta aurkezpenak . Charlas y presentaciones .

. Elkarteekin bilera . Reunión con asociaciones .

. Jan-edanak Zirizan . Comidas en Ziriza .

. Berdea maite dugu . Verde que te quiero verde .

. Ikuskizunak . Espectáulos .

. Badia eguna .

1. tailerra – Etxebizitza modulua . 1° taller – Modulo vivienda

2. tailerra – Hirigintza parte-hartzailea . 2° taller – Urbanismo participativo

3. tailerra – Kultur Guneak . 3° taller – Centros culturales

4. tailerra – Hiri ortuak . 4° taller – Huertos urbanos

5. tailerra – Hirugarren paisaia . 5° taller – Tercer paisaje

6. tailerra – Eraikinak birziklatzen . 6° taller – Reciclando edificios

7. tailerra – Tecnologiak . 7° taller – Tecnologías

8. tailerra – Energia berriztagarriak . 8° taller – Energías renovables

9. tailerra – Jolasten asmatu . 9° taller – Inventar jugando

9. tailerra – Living boxes . 9° taller – Living boxes

10. tailerra – Dokumentala . 10° taller – Documental

11. tailerra – Mapping audiobisuala . 11° taller – Mapping audiovisual

12. tailerra – Literatur Kreazioa . 12° taller – Creación literaria

.