a04

at 850 × 638 in BEK . BERREIBAR EKIMEN KULTURALA

AHOZGORA ZETZEN LURREAN . Su cuerpo yacía bocarriba