a04

at × in BEK . BERREIBAR EKIMEN KULTURALA

AHOZGORA ZETZEN LURREAN . Su cuerpo yacía bocarriba