a07

at × in BEK . BERREIBAR EKIMEN KULTURALA

GUTXIEN MUGITZEN DEN ALDETIK HASTEA ONENA . Empezaremos por la parte que menos se mueve