a09

at 1301 × 867 in BEK . BERREIBAR EKIMEN KULTURALA

KRISTALIK EZEAN GEURE EZPAINETAN PAUSATZEN ZEN LURRUNA . El vaho se posaba en nuestros labios porque no había cristales